• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی و پردازش تصویر نوین پرداز