• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

در این مقاله سعی داریم شما کاربران محترم را با تعریف حساب های تفصیلی آشنا نمائیم

تعداد بازدید:23

در بخش دوم مقاله مربوط به آشنایی با اصول و قواعد تعریف کدینگ مالی شما کاربران محترم را با حساب های سطح تفصیلی،انواع آن ،و نحوه تعریف آن در نرم افزار مالی و حسابداری نوین پرداز آشنا می کنیم.
حساب های تفصیلی چیست ؟
حسابداران زمانی که نتیجه لازم را از ثبت اسناد دوبل مالی در سطح معین به دست نیاورند،به حساب های تفصیل مراجعه می کنند و اسناد را در سطح تفصیل صادر می کنند.
تفصیل در لغت به معنای تشریح کردن و شرح دادن بیشتر می باشد.
به عنوان مثال حساب موجودی نقد و بانک به عنوان یک حساب کل در سرفصلهای حسابداری استفاده می شود و حساب بانک ها به عنوان معین این حساب درنظر گرفته می شود .
 
حال اگر بخواهیم بدانیم که کدام یک از بانک ها مورد نظر است نیاز به حساب های تفصیلی
می باشد.به عنوان مثال: موجودی نقد و بانک –معین بانک ها-تفصیلی بانک سپه


در اصول طبقه بندی حساب های تفصیل بر مبنای سطح حساب و نوع تفصیلی طبقه بندی می شوند.حساب های تفصیل می توانند از 1 سطح حساب تا 6 سطح تفصیلی طبقه بندی شوند.
از لحاظ نوع حساب تفصیلی دو مدل حساب تفصیلی داریم : الف - حساب تفصیلی وابسته (فقط با یک حساب معین در ارتباط می باشد )   ب- تفصیلی شناور (با بیش از یک حساب معین در ارتباط می باشد)
×توجه : در نرم افزار حسابداری نوین پرداز در حال حاضر از هر دو نوع حساب تفصیل ( وابسته و شناور) می توانید استفاده کنید ولیکن از یک سطح حساب تفصیل در حال حاضر می تواندی استفاده نمائید که در نسخه های بعدی تفصیلی سطح دوم را انشالله به برنامه مالی اضافه خواهیم کرد.
در تفصیلی وابسته (غیر شناور) : برای تفکیک بیشتر حساب های معین مانند سطح بعدی حساب عمل می کنیم بطوری که بین حساب های تفصیلی ایجاد شده و سطح حساب معین وابستگی مستقیم در اسناد مالی و در گزارشات وجود دارد.
تفصیلی شناور یا غیر وابسته : زمانی که تفصیلی یونیک می‌شود به دلیل همین یکتایی آن با تمام حساب‌ها درگیر نخواهد بود و باید بصورت شناور با بعضی از حساب‌های  معین مربوط که مورد نیاز می باشد درگیر باشد.
سطح تفصیل طبق اصول عمومی حسابداری جزء سطوح حساب های اختیاری می باشد،کاربران محترم توجه داشته باشند به منظور تهیه گزارشات سرجمع و پیگیری راحت تر حساب های اشخاص ،شرکت ها و پرسنل و سایر حساب های تفصیلی این سطح از حساب ها بصورت مستقل از حساب  های معین در قالب گروه های تفصیل طراحی شده است.کاربران محترم توجه داشته باشند ،که پیاده سازی اصولی کدینگ حساب ها در 4 سطح از طریق ارتباط صحیح گروه های تفصیلی با حساب های معین امکان پذیر می باشد.
××توجه : حساب های تفصیلی بر خلاف حساب های کل، معین و جزء به تنهایی دارای ماهیت بدهکار یا بستانکار نمی باشند و در ثبت اسناد قابل استفاده نیستند و حتما باید با توجه به رویداد مالی مربوطه ، سرفصل های مناسب انتخاب شده و پس از آن حساب تفصیلی مرتبط ثبت گردد.
×جدول حساب های تفصیلی و ایجاد حساب تفصیلی از طریف اطلاعات پایه زیر منو لیست حساب های تفصیلیهمان طور که در بخش اول مطرح شد قبلا از تعریف و ایجاد حساب های تفصیلی نیاز به ایجاد و تعریف گروه های تفصیلی منطبق بر نیاز مدیر مالی مجموعه می باشد.

در تصویر بالا نمونه ای از ارتباط حساب معین اشخاص (حساب های دریافتنی) با گروه تفصیلی مشتریان (بدهکاران تجاری) را مشاهده می کنید، به محض تنظیم این ارتباط تمام اسامی و نام های مشتریان در سطح حساب های تفصیلی بصورت اتومات وار زیر مجموعه حساب معین یا دفتر معین (اشخاص-حساب های دریافتنی )ظاهر می گردند.
××توجه : با توجه به تعداد زیاد حساب های تفصیلی در شرکت ها که معمولا شامل نام مشتریان و فروشندگان، پرسنل و ... است و هر یک از این افراد نیز با حساب های خاصی مرتبط هستند بهتر است که ابتدا گروه حساب های تفصیلی را ایجاد نماییم و گروه های تفصیلی را با سرفصل های حسابداری مرتبط کنیم و بعد از آن اشخاص را در گروه های مربوطه تعریف نماییم.

در ادامه طی چندین مرحله تعریف حساب های تفصیلی را در بخش های مختلف اطلاعات پایه به صورت کامل تشریح می کنیم.
 معرفی حساب ها در سطح تفصیل -بخش اول-صندوق ها
در این مرحله توجه داشته باشید که برای تعریف تمام حساب های تفصیلی  در نرم افزار نوین پرداز برای سرفصل حساب هایی  که در اطلاعات پایه نرم افزار کلید میانبر ،برای آن ها وجود دارد مثل صندوق ها،بانک ها،اشخاص و شرکت ها،هزینه ها و خدمات از همان بخش اقدام به معرفی حساب نمایید.با رعایت این نکته کاربران می توانند از تمام امکانات ثبت فاکتور ها و اسناد اتومات سیستم در تمام بخش ها استفاده کنند.
در ابتدا از معرفی و تعریف  صندوق ها شروع می کنیم.
نکته:توجه داشته باشید که بصورت پیش فرض برای صندوق گروه تفصیلی صندوق ها تنظیم شده است.
و حساب معین پیش فرض کد 1100101 در نظر گرفته شده است.که مربوط به معین موجودی صندوق ها زیر مجموعه حساب کل موجودی نقد و بانک می باشد.معرفی حساب ها در سطح تفصیل -بخش دوم - بانک ها
در دومین قدم نوبت به معرفی و ایجاد حساب  بانک ها می رسد.در این مرحله با دقت اقدام به تعریف حساب های بانکی شرکت می کنیم.
توجه داشته باشید حساب های بانکی مثل حساب های صندوق در سطح تفصیل تعریف می شوند.
دقت کنید که گروه تفصیل پیش فرض برای بانک ها ،بانک ها بصورت پیش فرض تنظیم شده است.
حساب معین پیش فرض کد 1100105 برای بانک ها در نظر گرفته شده است،این کد مربوط به معین موجودی بانک ها زیر مجموعه حساب کل نقد و بانک می باشد.
توجه:ارتباط حساب معین بانک ها بصورت پیش فرض با گروه تفصیلی بانک ها توسط نرم افزار انجام شده است.معرفی حساب ها در سطح تفصیل -بخش سوم-هزینه ها
در سومین مرحله نوبت به معرفی و تعریف هزینه ها می رسد، بدین منظور از اطلاعات پایه زیر منو هزینه ها اقدام به تعریف هزینه ها می کنیم. توجه داشته باشید بصورت پیش فرض گروه تفصیلی حساب های هزینه ،هزینه ها می باشد.
حساب معین پیش فرض   کد 6101100  برای هزینه هادر نظر گرفته شده است.این کد مربوط به معین هزینه های عملیاتی می باشد.
توجه:حسابداران و کاربران نرم افزار می توانند، بسته به نیاز خود  از طریق اطلاعات پایه زیر منو لیست حساب های معین  سطوح معینی دیگری برای هزینه ها ایجاد کنند (هزینه های بخش بازرگانی،هزینه های اداری و عمومی ،هزینه های جاری ...) و با گروه تفصیلی هزینه ها ارتباط دهند.معرفی حساب ها در سطح تفصیل-بخش چهارم-خدمات
در مرحله بعد می توانید از بخش خدمات ،سرفصل های خدمات را در سیستم مالی نوین پرداز تعریف کنید،گروه تفصیلی خدمات بصورت پیش فرض گروه سایر می باشد،که باید به گروه تفصیل خدمات تغییر کند.
××خدمات جز سرفصل درآمد ها با(ماهیت بستانکار ) در نرم افزار حسابداری نوین پرداز طبقه بندی شده است.معرفی حساب ها  در سطح تفصیل-بخش پنجم-اشخاص و شرکت ها
در مرحله بعد،پس از اتمام معرفی حساب های صندوق،بانک،هزینه و خدمات  از اطلاعات پایه نوبت به معرفی حساب های اشخاص و شرکت ها(حقیقی و حقوقی)،بستانکاران تجاری ،تنخواه گردانان،پرسنل ،جاری شرکاء،بستانکاران غیر تجاری و بدهکاران غیر تجاری می رسد.
✅ نکته مهم : کاربران محترم توجه داشته باشند چنانچه می خواهید،از امکانات نرم افزار حسابداری نوین پرداز در بخش صدور اسناد اتومات حسابداری (خرید،فروش،برگشت از فروش و برگشت از خرید،دریافت و پرداخت )استفاده نمایید توصیه می شود به تعریف حساب های اشخاص و شرکت ها،جاری شرکاء و پرسنل از صفحه اشخاص اقدام نمایید.
با توجه به اینکه لیست اشخاص ممکن هست که دارای رکوردهای زیادی باشد،می توانید از گزینه جستجو برای پیدا کردن شخص مورد نظر خود اقدام نمائید.توجه : هنگام استفاده کاربران از اسناد اتومات یا همان سیستمی نرم افزار نوین پرداز سند دوبل مالی بصورت اتومات صادر می گردد، به این ترتیب که با استفاده از الگوی سند اتوماتیک که پیشتر تعیین نموده اید سیستم به صورت اتوماتیک محاسبات لازم را انجام داده و سند حسابداری صادر می شود.این نکته مهم را از یاد نبرید که آرتیکل های اسناد صادره در سطح کل،معین و تفصیل بر اساس کدینگی که در ابتدای کار برنامه ریزی می کنید،صادر می گردد.
باید به این نکته توجه داشته باشید در نسخه های فعلی نرم افزار مالی نوین پرداز قابلیت تنظیم چندین حساب معین برای استفاده در برگه های خرید،فروش و مرجوعی وجود ندارد ولیکن در نسخه های بعدی می توانیم حساب معین پیش فرض را هنگام صدور اسناد اتومات تغییر داد.
توجه : برای ان دسته از کاربرانی که می خواهند از قابلیت تفصیلی شناور هنگام صدور سند استفاده نمایند(استفاده از چند معین برای یک تفصیلی در هنگام صدور سند )در حال حاضر باید اسناد مالی را به صورت دستی -عادی صادر نمایند.
وضعیت  تمام اسناد اتومات صادر شده ثبت موقت خواهد بود و شما می توانید در صورت تمایل سند حسابداری که از این طریق صادر شده است را ویرایش نمایید و به سند دائم و غیر قابل ویرایش تغییر دهید.
1-جهت مشتریان شرکت(بدهکاران تجاری)گروهی تحت عنوان مشتریان ایجاد می کنیم.
گروه تفصیلی پیشنهادی
: اشخاص و شرکت ها
معین پیش فرض پیشنهادی : اشخاص (حساب های دریافتنی) کد (1103101)
نکته :
دقت کنید ارتباط بین حساب معین (حساب های دریافتنی) و گروه تفصیل (اشخاص و شرکت ها )فعال باشد.2-جهت فروشندگان و همکاران (بستانکاران تجاری)  گروهی تحت عنوان بستانکاران تجاری یا همکاران می توانیم ایجاد کنیم.
گروه تفصیلی پیشنهادی : اشخاص و شرکت ها
معین پیش فرض: اشخاص (حساب های پرداختنی )کد (2101101)
نکته: دقت کنید ارتباط بین حساب معین (حساب های پرداختنی ) و گروه تفصیل (اشخاص و شرکت ها ) فعال باشد.3-جهت  پرسنل ،گروهی تحت عنوان پرسنل را در لیست اشخاص ایجاد می کنیم.
گروه تفصیلی پیشنهادی : پرسنل
معین پیش فرض : حقوق و دستمزد پرداختنی  کد (2103101)
نکته : دقت کنید ارتباط بین حساب معین (حقوق و دستمزد پرداختنی ) و گروه تفصیل (پرسنل) فعال باشد.4-جهت  تنخواه گردانان شرکت گروهی تحت عنوان تنخواه گردان  در لیست اشخاص ایجاد می کنیم.
گروه تفصیلی پیشنهادی : تنخواه گردان 
معین پیش فرض : تنخواه گردان  کد (1100103)
نکته : دقت داشته باشید ارتباط بین حساب معین ( تنخواه گردان ) و گروه تفصیلی (تنخواه گردان ها) فعال باشد.5-جهت سرمایه گذاری شرکاء تجاری مجموعه، گروهی تحت عنوان جاری شرکاء ایجاد می کنیم.
گروه تفصیلی پیشنهادی : جاری شرکاء 
معین پیش فرض : جاری شرکاء(بصورت پیش فرض وجود ندارد باید این حساب معین را در حساب های معین نرم افزار ایجاد کنید)
حساب جاری شرکاء حسابی است که صرفا جهت دریافت ها و پرداخت های نقدی شرکاء و سهامداران مرتبط به افزایش یا کاهش حساب سرمایه شرکت استفاده می گردد.از حساب جاری شرکاء نباید در راستای فعالیتهایی مانند وصول مطالبات، پرداخت بدهی ها وهمچنین انجام هزینه ها استفاده کرد به عبارت دیگر ثبت های ذیل از طریق جاری شرکاء غیر مجاز می باشد.
نکته : دقت کنید،ارتباط بین حساب معین(جاری شرکاء) و گروه تفصیل(جاری شرکاء)فعال باشد.
توجه : جاری شرکا به این دلیل باید در دو طرف ترازنامه درسمت بدهکار (سایر حسابهای دریافتنی) ودرسمت بستانکار (سایر حسابهای پرداختنی) ثبت شود که اگر جاری شرکا در یک سمت ترازنامه باشد و بیش از یک حساب جاری باشد مانده حسابهای جاری شرکا در ترازنامه نمی توانند مانده واقعی رانشان دهد وفقط میتواند مانده واقعی رادر گردش حسابها رویت کرد ولی اگر در دو طرف ترازنامه حساب جاری شرکا داشته باشیم مانده واقعی رانشان میدهد.بدین منظور می توان گروه تفصیلی جاری شرکاء را بین دو حساب معین سایر حساب دریافتنی و سایر حساب پرداختنی شناور نمود.برای ادامه اسامی سطح حساب های تفصیل که با آنها مراودات مالی داریم مانند بدهکاران غیر تجاری ،بستانکاران غیر تجاری،بازاریابان،نمایندگی های فروش باید مشابه موارد بالا اقدام به تعریف و تنظیم گروه های اشخاص نمود.

6-جهت اموال و اثاثیه و تجهیزات شرکت : طبق استاندارد های مالی ،سرفصل حساب اموال و تجهیزات در گروه حساب های دارایی های غیر جاری (دارایی های ثابت)،جزء حساب های دائم (ترازنامه ای) با ماهیت بدهکار می باشد
گروه تفصیلی پیشنهادی : اموال،تجهیزات
معین پیش فرض : اموال و تجهیزات کد 1201103
برای ایجاد حساب تفصیلی اموال و اثاثیه باید از قسمت اطلاعات پایه -لیست حساب های تفصیلی اقدام نمائید.


برای دیگر حساب های تفصیلی که مربوط به دارایی های غیر جاری و ثابت می باشد می توانید با ایجاد گروه تفصیلی براحتی از طریق لیست حساب های تفصیلی اقدام به تعریف حساب نمائید.
توجه : برای حساب های که برای مدیریت آنها نیاز  به اسناد اتومات سیستمی دارید،هیچ گاه از لیست حساب های تفصیلی اقدام به تعریف حساب نکنید بهینه می باشد چنین حساب هایی مثل اشخاص،هزینه ها ،صندوق ها و بانک ها همان طور که پیش تر مطرح شد از بخش مربوط به خود تعریف گردد.با رعایت این موضوع هم به صدور اسناد اتومات (خرید ،فروش ،دریافت ،پرداخت،امانی ...)برای این حساب ها دسترسی دارید و هم در سطح حساب های تفصیلی حسابداری می توانید برای صدور سند دوبل مالی و تهیه گزارشات سرجمع استفاده نمائید.
امیدوارم که این مقاله  آموزشی هم مورد استفاده شما قرار گرفته باشد و شما با نحوه تعریف و پیاده سازی کدینگ مالی و تعریف حساب ها  در نرم افزار حسابداری نوین پرداز آشنا شده باشید.با ادامه مقالات آموزشی نرم افزار حسابداری نوین پرداز با ما همراه باشید.