• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

حساب صندوق وجه نقدی است،که در هر شرکت یا موسسه جهت انجام پرداخت ها و دریافت ها روزانه مورد استفاده قرارمی گیرد.حساب صندوق در کدینگ مالی نرم افزار نوین پرداز با ماهیت بدهکار در سطح تفصیلی حساب ها به عنوان یک حساب دائم (تراز نامه ای)تعریف می گردد.

تعداد بازدید:9

صندوق وجه نقدی است،که در هر شرکت یا موسسه جهت انجام پرداخت ها و دریافت ها روزانه مورد استفاده قرارمی گیرد.حساب صندوق در کدینگ مالی نرم افزار حسابداری نوین پرداز با ماهیت بدهکار در سطح تفصیلی حساب ها به عنوان یک حساب دائم (تراز نامه ای)تعریف می گردد.

حساب تنخواه در شرکت ها و فروشگاه ها جهت پرداخت ها و هزینه های جزئی و یا خرید ملزومات اداری در نظر گرفته شده است.
در حسابداری به این وجه نقد تنخواه گفته می شود.
به شخصی که وجه نقد تنخواه جهت پرداخت هزینه ها یا خرید ملزومات  در اختیارش قرار می گیرد(سرپرست بخش خرید یا سرپرست تدارکات....)تنخواه دار گفته می شود.
در کدینگ مالی نرم افزار نوین پرداز حساب تنخواه گردان  با ماهیت بدهکار در سطح تفصیل به عنوان یک حساب دائم(ترازنامه ای) تعریف می گردد.
لازم به ذکر است که تفاوت هایی در مفاهیم حساب صندوق با تنخواه  در حسابداری وجود دارد
✳️وجه نزد صندوق ، در اختیار فردی است که مسئول خرید نمی باشد در حالیکه تنخواه در دسترس افرادی معمولا قرار می گیرد که مستقیما با فرآیند خرید و یا پرداخت های هزینه ها  در ارتباط هستند.
✳️پرداختهای تنخواه گردان همواره جهت هزینه ها و موارد مشخص انجام می شود . در حالی که پرداختهای صندوق عموما" از چنین محدودیتی برخوردار نیست و فقط حسب مورد می توان پاره ای از محدودیتها را اعمال کرد.
✳️تنخواه دار معمولا در مدت زمان معین با اتمام وجه تسویه یا شارژ مجدد می شود.
جهت کسب اطلاعات تکمیلی ومشاوره رایگان با دپارتمان فروش و پشتیبانی نوین پرداز تماس حاصل فرمایید

(10 خط)9تا 05137597590