• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

در این مقاله شما کاربران محترم را با ثبت حسابداری ایجاد شرکت آشنا می کنیم

تعداد بازدید:38


همان گونه که در ثبت حسابداری بالا مشخص می باشد وقتی دارایی که شامل وجه نقد وساختمان و.. افزایش پیدا میکند به سرمایه داران شرکت بدهکار میشود و چون سرمایه داران(صاحبان سهام و سرمایه ) شرکت دارایی ها را آورده اند سرمایهء آنها از ساختمان و
وجه نقد و وسائط نقلیه بستانکار یا همان طلبکار میشود.

ممکن است سرمایه گذاری اولیه علاوه بر نقد به صورت غیر نقدی باشد. مثلا یکی از شرکا یک وسیله نقلیه در اختیار شرکت بگذارد و یا یک ساختمان به عنوان دفتر به نام شرکت بزند.

💠 تحلیل :
در حسابداری هر چیز جاندار یا بی جان که باعث ایجاد یک رویداد مالی شود را یک حساب گویند(صرفا جهت یادگیری)
مثلا دربالا  ساختمان خودش یک حساب مستقل میباشد
وسائط نقلیه یک حساب جدا گانه است
و...
🔵وجه نقد            بدهکار
🔵وسائط نقلیه🚗   بدهکار
🔵ساختمان           بدهکار
              🔴سرمایه آقای  الف  بستانکار
              🔴سرمایه آقای  ب    بستانکار
              🔴سرمایه آقای  ج    بستانکار

در بالا مشاهده شد که با افزایش پیدا کردن مقدار ریالی و عددی یک دارایی آن دارایی یا بهتر بگوییم حساب آن دارایی بدهکار شد.
همچنین با افزایش سرمایه الف یا بهتر بگوییم حساب سرمایه الف وحساب سرمایه ب وحساب سرمایه ...
آن حساب بستانکار شد.

💠ماهیت حساب دارایی بدهکار است ؟
چرا؟؟؟؟؟
چون با افزایش پیدا کردن آن باید بلا استثنا آن را در سمت راست ثبت حسابداری به عنوان بدهکار ثبت کنیم
دلیل دوم :
چون دارایی در معادله اصلی حسابداری درسمت راست قرار میگیرد که سمت راست  همیشه بدهکار است.
× طبق اصول حسابداری، شرکت بعنوان یک شخصیت حقوقی و مستقل از شخصیت سرمایه گذاران و اداره کنندگان آن است .

نمونه سند مالی افتتاحیه  مربوط به سرمایه گذاری اولیه شرکاء در نرم افزار حسابداری نوین پرداز