• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

در این مقاله آموزشی سعی داریم شماکاربران محترم رابا سندافتتاحیه آشنا نمائیم

تعداد بازدید:25


سند افتتاحیه اولین سند هر بنگاه اقتصادی دردوره مالی می باشد که با شماره 1 در گزارشات اسناد حسابداری قابل مشاهده می باشد.البته  به این نکته مهم توجه داشته باشید که اگر بنگاه اقتصادی شما در اولین سال فعالیت باشد اولین رویداد به عنوان سند افتتاحیه منظور می شود اما اگر بنگاه اقتصادی در سال دوم فعالیت یا سالهای بعد باشد مانده حسابهای دائمی سالهای قبل به عنوان سند افتتاحیه در سال جدید منظور می شود.

حسابداران،مدیران مالی و تمام کاربران نرم افزار حسابداری نوین پرداز در آغاز به کار دوره مالی یک بنگاه اقتصادی باید نسبت به تنظیم اقلام سند افتتاحیه شامل :
1-مانده اول دوره بانک ها و صندوق ها
2-مانده اول دوره تنخواه گردانان (در صورت وجود)
3-مانده ابتدای دوره کالاها انبار ها
4-اسناد دریافتنی و پرداختنی اول دوره
5-بدهکاران و بستانکاران تجاری و غیر تجاری(اشخاص و شرکت ها )
6-حساب پرسنل
7-حساب های مربوط به حقوق صاحبان سهام (سرمایه و جاری شرکا)
8-سود وز یان انباشته دوره های مالی قبل
توجه : با توجه به استانداردهای قدیمی مدیریت مالی در ثبت سند افتتاحیه مانده تفاوت داراییها و بدهیها با حساب سرمایه در نرم افزار حسابداری نوین پرداز بسته می شود،و کاربران نرم افزار نوین پرداز می توانند با مشخص شدن سهام هر یک از شرکا تفاوت دو طرف سند افتتاحیه را به صورت دستی به حساب جاری شرکا در سند اول دوره  اعمال نمایند.
توجه : تاریخ  سند افتتاحیه باید مطابق با تاریخ شروع دوره مالی که از قسمت امکانات /تنظیمات برنامه /تنظبمات کدینگ سند /تاریخ سند افتتاحیه درج گردد تا نرم افزار بتواند کلیه عملیاتی که در تاریخ مذکور برای افتتاح حسابهای کالا، اشخاص، صندوق و . . . ثبت شده را شناسایی کرده و در سند افتتاحیه درج نماید.پس از ثبت سند اتوماتیک و تایید آن، کاربر حسابداری می تواند هرگونه تغییر و اعمال نظر روی سند ثبت شده داشته باشد و سند اتوماتیک مانند یک سند عادی در اختیار حسابدار قرار می گیرد.
توجه : در نرم افزار حسابداری نوین پرداز به محض دائم شدن سند افتتاحیه از بخش اسناد مالی حسابداری اصلاح موجودی اول دوره ی کالاها،بانک ها،صندوق ها و اشخاص،ثبت،ابطال و تغییر چک های پرداختنی و دریافتنی ابتدای دوره دیگر امکان پذیر نخواهد بود.
نمونه  سند افتتاحیه در شروع دوره مالی بنگاه اقتصادی ✝️

صندوق                                         بد                    xx

بانک                                             بد                    xx

تنخواه گردان                                بد                   xx

اسناد دریافتنی                          بد                   xx

حسابهای دریافتنی                   بد                  xx          

پیش پرداختها                            بد                   xx                          

موجودی کالا                              بد                   xx

اثاثه                                            بد                   xx

ماشین آلات                            بد                     xx
                           

                               حسابهای  پرداختنی                                     بس            xx

                               اسناد پرداختنی اول دوره                              بس            xx

                              پیش دریافتها                                                  بس             xx

                             وام و تسهیلات دریافتی                                 بس             xx

                            جاری شرکاء                                                    بس              xx
                          
                            سود و زیان                                                      بس               xx