• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

دستگاه حضور و غیاب کارتی، اثرانگشتی، پردازش تصویر

سفارشگیر (نرم افزار اندروید)

مشخصه فنی یک

مشخصه فنی دو

مشخصه فنی سه

مشخصه فنی چهار

مشخصه فنی پنج

مشخصه فنی شش

مشخصه فنی هفت

مشخصه فنی هشت

50,000,000
50,000,000
یکسال گارانتی- پنج سال خدمات رایگان