• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

دستگاه حضور و غیاب کارتی، اثرانگشتی، پردازش تصویر

زیر بسته تولید و بهای تمام شده

مشخصه فنی یک

مشخصه فنی دو

مشخصه فنی سه

مشخصه فنی چهار

مشخصه فنی پنج

مشخصه فنی شش

مشخصه فنی هفت

مشخصه فنی هشت

10,500,000
10,500,000
یکسال گارانتی- پنج سال خدمات رایگان