• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

دستگاه حضور و غیاب کارتی، اثرانگشتی، پردازش تصویر

زیر بسته تولید و چاپ بارکد

مشخصه فنی یک

مشخصه فنی دو

مشخصه فنی سه

مشخصه فنی چهار

مشخصه فنی پنج

مشخصه فنی شش

مشخصه فنی هفت

مشخصه فنی هشت

8,800,000
8,800,000
یکسال گارانتی- پنج سال خدمات رایگان