• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

دستگاه حضور و غیاب کارتی، اثرانگشتی، پردازش تصویر

نرم افزار حسابداری نوین پرداز کلاینت شبکه

مشخصه فنی یک

مشخصه فنی دو

مشخصه فنی سه

مشخصه فنی چهار

مشخصه فنی پنج

مشخصه فنی شش

مشخصه فنی هفت

مشخصه فنی هشت

0
0
یکسال گارانتی- پنج سال خدمات رایگان