• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

دستگاه حضور و غیاب کارتی، اثرانگشتی، پردازش تصویر

نرم افزار ارتباط با ترازو نوین پرداز - کلاینت شبکه

مشخصه فنی یک

مشخصه فنی دو

مشخصه فنی سه

مشخصه فنی چهار

مشخصه فنی پنج

مشخصه فنی شش

مشخصه فنی هفت

مشخصه فنی هشت

10,000,000
10,000,000
یکسال گارانتی- پنج سال خدمات رایگان