• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

در این مقاله آموزشی قصد داریم در چندین گام بصورت بسیار کاربردی خدمت شما کاربران محترم نرم افزار مالی نوین پرداز ثبت های مربوط به حسابداری پروژه را مرور کنیم

یکی از نیاز های مدیران در شرکت های پیمانکاری در نرم افزار حسابداری تعریف پروژه ها و گزارشگیری دقیق هزینه ها و درآمد های هر پروژه بصورت تفکیک شده می باشد، با توجه به اینکه هر پروژه ممکن است بقدری بزرگ باشد که حساب های بانکی مستقل، تنخواه و صندوق مستقل نیز داشته باشد تفکیک کلیه امور هر پروژه ضروری بنظر می رسد.
حسابداران و کاربران محترم به این نکته توجه داشته باشند قبل از بررسی و پیاده سازی کدینگ مورد نیاز بخش حسابداری پروژه مقالات مربوط به پیاده سازی کدینگ مالی (بخش اول -بخش دوم ) دقیق مطالعه شود.
همان طور که در بحث های قبلی کدینگ مطرح شد هر شرکت بازرگانی -پیمانکاری در طور حیات خود با اشخاص حقوقی و حقیقی زیادی روبرو می شود پس نیاز داریم به چیدمان کدینگ مالی
گروه های تفصیلی مورد نیاز اشخاص -شرکت ها-بستانکاران تجاری -بدهکاران تجاری -بستانکاران غیر تجاری -صندوق ها -بانک ها -اموال و ماشین آلات و در نهایت گروه تفصیلی پروژه ها که در این آموزش بیشتر بحث خواهیم کرد.
قبل از شروع مراحل پیاده سازی کدینگ ذکر چند نکته اساسی الزامی می باشد.
1- هیچ نرم افزار مالی و حسابداری بدون وجود یک حسابدار با تجربه و متخصص به فن حسابداری نمی تواند درست عمل کند،زیرا در موارد زیادی بحث صدور اسناد مالی دوبل حسابداری نرم افزار قادر به تشخیص صحیح حساب بدهکار وبستانکار سند نیست و این مهم کمک به تشخیص صحیح حسابدار می باشد.
2- کاربران محترم به این نکته مهم توجه داشته باشند بهترین زمان پیاده سازی کدینگ مالی نرم افزار هنگام شروع دوره مالی و قبل از معرفی حساب ها و ثبت سند افتتاحیه می باشد.(عمل بهینه در این بخش این می باشد قبل از خرید نرم افزار مالی نوین پرداز راهنمایی این مورد را از کارشناس آموزش و نصب و یا واحد پشتیبانی نوین پرداز بخواهید)
3- کاربران محترم توجه داشته باشند کدینگ پیش فرض نرم افزار مالی نوین پرداز حدود 90%منطبق بر آخرین استاندارد مالی می باشد ،فقط باید تنظیمات مربوط به دفاتر معین و گروه های تفصیل را در بخش گروه اشخاص،و تعریف حساب های تفصیلی انجام دهید.
×××× توجه : کاربران محترم توجه داشته باشند چنانچه یک گروه تفصیل به بیش از یک حساب معین ارتباط داشته باشد حساب های تفصیلی آن گروه شناور شده است و قابلیت ثبت سند برای ان حساب با دو حساب معین مختلف امکان پذیر می باشد.برای گروه تفصیلی پروژه ها در این آموزش از قابلیت شناور شدن یک حساب تفصیلی (یک پروژه) در چندین دفتر معین مختلف استفاده خواهیم کرد.شرکت پیمانکاری هیدرو پارس تدبیر در سال 1397 فعالیت خود را در زمینه انجام پروژه های پیمانکاری در سطح شهر مشهد آغاز کرد، طی 2 ماه فعالیت خود در 3 پروژه بصورت همزمان هزینه های مختلفی انجام شد مطلوبست ثبت های مالی هزینه هر پروژه -پیش دریافت ها -درآمد های محقق شده بعد از ارائه صورت وضعیت به کارفرما 
مرحله اول  : پیاده سازی کدینگ مورد نیاز (طبق مقاله کدینگ بخش های مورد نیاز تنخواه گردانان -اشخاص-بدهکاران تجاری  و بستانکارن تجاری .....) ایجاد شود.


جهت تعریف و افتتاح حساب کارفرما (بدهکاران تجاری یک شرکت پیمانکاری می توانند باشند ) از گروه تفصیلی  اشخاص و معین حساب دریافتنی استفاده می کنیم.

نمودار درختی بخش حساب های مربوط به کارفرما

سپس در ادامه توصیه می گردد جهت تعریف حساب های پروژه  گروه تفصیلی پروژه ها رو طبق تصویر ایجاد کنید. 
مرحله دوم :  ایجاد حساب های معین مورد نیاز برای ثبت های هزینه های پروژه -درآمد پروژه برای ثبت های حسابداری در جریان کار مربوط به پروژه

طبق تصویر ساختار درختی (پدر فرزندی)  هزینه های پروژه
دفتر کل :هزینه های های پروژه (پیمان)
حساب های معین پیشنهادی : طبق ساختار درخت حساب ها (تصویر زیر)
طبق تصویر ساختار پدر فرزندی درآمد حاصل اتمام پروژه ها
دفتر کل : سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی
دفتر معین : درآمد حاصل از پروژه ها


 
مرحله سوم : تنظیم ارتباطات حساب های سطح معین با گروه تفصیلی پروژه ها با دقت بالا برای تمام دفاتر معین مورد نیاز با ثبت های پروژه (ارتباط بین دفاتر معین و گروه تفصیلی از موارد الزامی هست که حسابدار باید با دقت انجام دهد)
 در این بخش باید تمام هزینه های سطح معین و درآمد های سطح معین ارتباط داده شود با گروه تفصیلی پروژه هامرحله چهارم  : تعریف حساب های مربوط به پروژه ها در سطح تفصیلی حساب ها (تعریف و استفاده از حساب تفصیلی شناور )
نکته : به کاربران محترم توصیه می گردد که جهت تفصیلی پروژه ها از معین پیش فرض هزینه مواد و مصالح استفاده گردد.(علت : جهت بدهکار کردن حساب هزینه پروژه باید حتما بتوانیم از سند انبار گردانی و ثبت مقداری کالاهای مصرفی در ثبت های مربوط به مواد و مصالح استفاده کنیم که عملا در ثبت های اتومات(سند انبار گردانی : یک سند اتومات هست که به جهت مصرف مواد در هر پروژه استفاده می شود) فعلا برنامه نوین پرداز با انتخاب حساب تفصیلی از معین پیش فرض استفاده می کند )
توجه : از تعریف حساب های  پروژه در سطح معین و انتقال دادن سرفصل های هزینه و درآمد های مرتباط با پروژه  به سطح معین توصیه می شود استفاده نکنید.
افتتاح جساب از طریق درختواره حساب ها


 هنگام تعریف حساب پروژه در سطح تفصیلی الزاما باید گروه تفصیلی پروژه ها انتخاب شود.
مرجله پنجم : در مرحله بعدی باید اقدام به تعریف انبار های مورد نیاز شرکت نمود.بدین جهت برای شرکت 4 انبار تعریف می کنیم ،یک انبار مرکزی و 3 انبار برای هر پروژه

و بعد از آن اقدام به تعریف کالا ها موجود در انبار ها نموده و وارد سیستم می کنیم.(کالای مورد استفاده در پروژه )

جدول کالای موجود در انبار ها (مانده اول دوره در شروع به کار )
نکته : در طی دوره فعالیت شرکت جهت جابجایی کالا بین پروژه ها باید حواله بین انبار صادر شود.با دقت این موضوع مدیران و کاربران به این مورد دسترسی دارند که در هر لحظه موجودی ریالی و تعدادی مصرف نشده در پروژه ها را داشته باشند.ضمنا با مصرف مواد و مصالح در پروژه ثبت مصرف مواد در پروژه با سند اتومات انبار گردانی صادر می گردد.