• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

نرم افزار حسابداری نوین پرداز و زیربسته های نرم افزاری

تمامی محصولات
نرم افزارحضور و حقوق
 • نرم افزار حضور و حقوق - سطح 3
  نرم افزار حضور و حقوق - سطح 3
  نرم افزارحضور و حقوق
  4,500,000ریال
  مشاهده جزییات
 • نرم افزار حضور و حقوق - سطح 4
  نرم افزار حضور و حقوق - سطح 4
  نرم افزارحضور و حقوق
  6,000,000ریال
  مشاهده جزییات
 • نرم افزار حضور و حقوق - سطح 2
  نرم افزار حضور و حقوق - سطح 2
  نرم افزارحضور و حقوق
  3,120,000ریال
  مشاهده جزییات
 • نرم افزار حضور و حقوق - سطح 1
  نرم افزار حضور و حقوق - سطح 1
  نرم افزارحضور و حقوق
  لطفا تماس بگيريد
  مشاهده جزییات
 • نرم افزار حضور و حقوق - سطح 5
  نرم افزار حضور و حقوق - سطح 5
  نرم افزارحضور و حقوق
  9,500,000ریال
  مشاهده جزییات
 • ارتقا حضور سطح دو به پنج
  ارتقا حضور سطح دو به پنج
  نرم افزارحضور و حقوق
  6,380,000ریال
  مشاهده جزییات