• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

نرم افزار حسابداری نوین پرداز و زیربسته های نرم افزاری

تمامی محصولات
نرم افزارحسابداری
نرم افزارحضور و حقوق
 • حسابداری شعب (باجه )
  حسابداری شعب (باجه )
  نرم افزارحسابداری
  15,400,000ریال
  مشاهده جزییات
 • ارتقا حضور سطح سه به چهار
  ارتقا حضور سطح سه به چهار
  نرم افزارحضور و حقوق
  2,100,000ریال
  مشاهده جزییات
 • حساب یار (نرم افزار اندروید)
  حساب یار (نرم افزار اندروید)
  نرم افزارحسابداری
  7,800,000ریال
  مشاهده جزییات
 • ارتقا حضور سطح دو به سه
  ارتقا حضور سطح دو به سه
  نرم افزارحضور و حقوق
  1,800,000ریال
  مشاهده جزییات
 • نرم افزار حضور و غیاب نوین پرداز کلاینت شبکه
  نرم افزار حضور و غیاب نوین پرداز کلاینت شبکه
  نرم افزارحسابداری

  مشاهده جزییات
 • نرم افزار ارتباط با ترازو نوین پرداز کلاینت شبکه
  نرم افزار ارتباط با ترازو نوین پرداز کلاینت شبکه
  نرم افزارحسابداری

  مشاهده جزییات
 • ارتقا حضور سطح دو به پنج
  ارتقا حضور سطح دو به پنج
  نرم افزارحضور و حقوق
  8,800,000ریال
  مشاهده جزییات
 • ارتقا حضور سطح سه به پنچ
  ارتقا حضور سطح سه به پنچ
  نرم افزارحضور و حقوق
  7,000,000ریال
  مشاهده جزییات
 • نرم افزار حسابداری نوین پرداز کلاینت شبکه
  نرم افزار حسابداری نوین پرداز کلاینت شبکه
  نرم افزارحسابداری

  مشاهده جزییات
 • زیر بسته ارتباط با ترازوی دیجیتال
  زیر بسته ارتباط با ترازوی دیجیتال
  نرم افزارحسابداری
  7,200,000ریال
  مشاهده جزییات
 • ارتقا حضورسطح دو به چهار
  ارتقا حضورسطح دو به چهار
  نرم افزارحضور و حقوق
  3,900,000ریال
  مشاهده جزییات
 • سفارشگیر (نرم افزار اندروید)
  سفارشگیر (نرم افزار اندروید)
  نرم افزارحسابداری
  35,000,000ریال
  مشاهده جزییات
 • زیر بسته تولید و چاپ بارکد
  زیر بسته تولید و چاپ بارکد
  نرم افزارحسابداری
  5,700,000ریال
  مشاهده جزییات
 • ارتقا حضور سطح چهار به پنج
  ارتقا حضور سطح چهار به پنج
  نرم افزارحضور و حقوق
  4,900,000ریال
  مشاهده جزییات
 • زیر بسته تولید و بهای تمام شده
  زیر بسته تولید و بهای تمام شده
  نرم افزارحسابداری
  5,700,000ریال
  مشاهده جزییات