• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

نرم افزار حسابداری نوین پرداز و زیربسته های نرم افزاری

تمامی محصولات
نرم افزارحضور و حقوق
 • نرم افزار حضور و حقوق - سطح 1
  نرم افزار حضور و حقوق - سطح 1
  نرم افزارحضور و حقوق
  تماس بگيريد
  مشاهده جزییات
 • نرم افزار حضور و حقوق - سطح 4
  نرم افزار حضور و حقوق - سطح 4
  نرم افزارحضور و حقوق
  4,800,000ریال
  مشاهده جزییات
 • نرم افزار حضور و حقوق - سطح 5
  نرم افزار حضور و حقوق - سطح 5
  نرم افزارحضور و حقوق
  7,500,000ریال
  مشاهده جزییات
 • نرم افزار حضور و حقوق - سطح 2
  نرم افزار حضور و حقوق - سطح 2
  نرم افزارحضور و حقوق
  2,500,000ریال
  مشاهده جزییات
 • نرم افزار حضور و حقوق - سطح 3
  نرم افزار حضور و حقوق - سطح 3
  نرم افزارحضور و حقوق

  مشاهده جزییات