• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

دستگاه حضور و غیاب کارتی، اثرانگشتی، پردازش تصویر

تمامی محصولات
تجهیزات جانبی دستگاه حضور و غیاب
دستگاه های حضور و غیاب
حضور و غیاب پردازش تصویر
حضور و غیاب اثرانگشتی
 • کارت RFID
  کارت RFID
  تجهیزات جانبی دستگاه حضور و غیاب
  80,000ریال
  مشاهده جزییات
 • کارت RFID
  کارت RFID
  تجهیزات جانبی دستگاه حضور و غیاب
  80,000ریال
  مشاهده جزییات
 • جاسوئیچی Mifire
  جاسوئیچی Mifire
  تجهیزات جانبی دستگاه حضور و غیاب
  80,000ریال
  مشاهده جزییات
 • جاسوئیچی Mifire
  جاسوئیچی Mifire
  تجهیزات جانبی دستگاه حضور و غیاب
  80,000ریال
  مشاهده جزییات
 • پنل پشت دستگاه حضور و غیاب
  پنل پشت دستگاه حضور و غیاب
  تجهیزات جانبی دستگاه حضور و غیاب
  2,500,000ریال
  مشاهده جزییات
 • پنل پشت دستگاه حضور و غیاب
  پنل پشت دستگاه حضور و غیاب
  تجهیزات جانبی دستگاه حضور و غیاب
  2,500,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور وغیاب مدل NP-2815
  دستگاه حضور وغیاب مدل NP-2815
  حضور و غیاب اثرانگشتی
  18,525,000ریال
  19,500,000ریـال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور وغیاب مدل NP-2815
  دستگاه حضور وغیاب مدل NP-2815
  حضور و غیاب اثرانگشتی
  18,525,000ریال
  19,500,000ریـال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور غیاب اثرانگشتی-تشخیص چهره مدل NP-586
  دستگاه حضور غیاب اثرانگشتی-تشخیص چهره مدل NP-586
  حضور و غیاب پردازش تصویر
  27,455,000ریال
  28,900,000ریـال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور غیاب مدل NP-620
  دستگاه حضور غیاب مدل NP-620
  حضور و غیاب اثرانگشتی
  9,900,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور وغیاب مدل NP-261
  دستگاه حضور وغیاب مدل NP-261
  حضور و غیاب اثرانگشتی
  16,055,000ریال
  16,900,000ریـال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور غیاب اثرانگشتی-تشخیص چهره مدل NP-586
  دستگاه حضور غیاب اثرانگشتی-تشخیص چهره مدل NP-586
  حضور و غیاب پردازش تصویر
  27,455,000ریال
  28,900,000ریـال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور غیاب مدل NP-620
  دستگاه حضور غیاب مدل NP-620
  حضور و غیاب اثرانگشتی
  9,900,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور وغیاب مدل NP-261
  دستگاه حضور وغیاب مدل NP-261
  حضور و غیاب اثرانگشتی
  16,055,000ریال
  16,900,000ریـال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور غیاب پردازش چهره مدل NP-566
  دستگاه حضور غیاب پردازش چهره مدل NP-566
  حضور و غیاب پردازش تصویر
  24,900,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور غیاب مدل NP37
  دستگاه حضور غیاب مدل NP37
  حضور و غیاب اثرانگشتی
  18,000,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضوروغیاب اثرانگشتی-پردازش چهره NP395-باWIFI
  دستگاه حضوروغیاب اثرانگشتی-پردازش چهره NP395-باWIFI
  حضور و غیاب پردازش تصویر
  60,800,000ریال
  64,000,000ریـال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور غیاب پردازش چهره مدل NP-566
  دستگاه حضور غیاب پردازش چهره مدل NP-566
  حضور و غیاب پردازش تصویر
  24,900,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضوروغیاب اثرانگشتی-پردازش چهره NP395-باWIFI
  دستگاه حضوروغیاب اثرانگشتی-پردازش چهره NP395-باWIFI
  حضور و غیاب پردازش تصویر
  60,800,000ریال
  64,000,000ریـال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور غیاب مدل NP37
  دستگاه حضور غیاب مدل NP37
  حضور و غیاب اثرانگشتی
  18,000,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور و غیاب ETC132 - کارتی - اثر انگشتی
  دستگاه حضور و غیاب ETC132 - کارتی - اثر انگشتی
  حضور و غیاب اثرانگشتی
  18,450,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور و غیاب ETC132 - کارتی - اثر انگشتی
  دستگاه حضور و غیاب ETC132 - کارتی - اثر انگشتی
  حضور و غیاب اثرانگشتی
  18,450,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور غیاب اثرانگشتی مدل NP20 - به همراه باطری بکاپ داخلی
  دستگاه حضور غیاب اثرانگشتی مدل NP20 - به همراه باطری بکاپ داخلی
  حضور و غیاب اثرانگشتی
  19,900,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور غیاب مدل NP-620 با قابلیت اکسس کنترل
  دستگاه حضور غیاب مدل NP-620 با قابلیت اکسس کنترل
  حضور و غیاب اثرانگشتی
  10,900,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور و غیاب EC160
  دستگاه حضور و غیاب EC160
  حضور و غیاب اثرانگشتی
  29,900,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور غیاب اثرانگشتی مدل NP20 - به همراه باطری بکاپ داخلی
  دستگاه حضور غیاب اثرانگشتی مدل NP20 - به همراه باطری بکاپ داخلی
  حضور و غیاب اثرانگشتی
  19,900,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور غیاب مدل NP-620 با قابلیت اکسس کنترل
  دستگاه حضور غیاب مدل NP-620 با قابلیت اکسس کنترل
  حضور و غیاب اثرانگشتی
  10,900,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور و غیاب EC160
  دستگاه حضور و غیاب EC160
  حضور و غیاب اثرانگشتی
  29,900,000ریال
  مشاهده جزییات