• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

دستگاه حضور و غیاب کارتی، اثرانگشتی، پردازش تصویر

تمامی محصولات
تجهیزات جانبی دستگاه حضور و غیاب
حضور و غیاب پردازش تصویر
حضور و غیاب اثرانگشتی
 • کارت RFID
  کارت RFID
  تجهیزات جانبی دستگاه حضور و غیاب
  80,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی مدل 27A
  دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی مدل 27A
  حضور و غیاب اثرانگشتی

  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور غیاب مدل NP 620 با قابلیت اکسس کنترل
  دستگاه حضور غیاب مدل NP 620 با قابلیت اکسس کنترل
  حضور و غیاب اثرانگشتی
  16,500,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی مدل 27B
  دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی مدل 27B
  حضور و غیاب اثرانگشتی

  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور و غیاب پردازش چهره NP587
  دستگاه حضور و غیاب پردازش چهره NP587
  حضور و غیاب پردازش تصویر
  42,900,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور وغیاب مدل NP2815
  دستگاه حضور وغیاب مدل NP2815
  حضور و غیاب اثرانگشتی
  27,900,000ریال
  مشاهده جزییات
 • جاسوئیچی RF ID
  جاسوئیچی RF ID
  تجهیزات جانبی دستگاه حضور و غیاب
  80,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور غیاب پردازش چهره مدل NP567
  دستگاه حضور غیاب پردازش چهره مدل NP567
  حضور و غیاب پردازش تصویر
  36,500,000ریال
  مشاهده جزییات
 • جاسوئیچی Mifire
  جاسوئیچی Mifire
  تجهیزات جانبی دستگاه حضور و غیاب
  80,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور و غیاب مدل NP261
  دستگاه حضور و غیاب مدل NP261
  حضور و غیاب اثرانگشتی
  25,910,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضوروغیاب اثرانگشتی پردازش چهره NP395 باWIFI
  دستگاه حضوروغیاب اثرانگشتی پردازش چهره NP395 باWIFI
  حضور و غیاب پردازش تصویر
  94,900,000ریال
  مشاهده جزییات
 • پنل پشت دستگاه حضور و غیاب
  پنل پشت دستگاه حضور و غیاب
  تجهیزات جانبی دستگاه حضور و غیاب
  2,000,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستبند RFID
  دستبند RFID
  تجهیزات جانبی دستگاه حضور و غیاب
  120,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور غیاب پردازش چهره مدل NP 566
  دستگاه حضور غیاب پردازش چهره مدل NP 566
  حضور و غیاب پردازش تصویر
  32,900,000ریال
  مشاهده جزییات
 • سنسور دستگاه حضور و غیاب
  سنسور دستگاه حضور و غیاب
  تجهیزات جانبی دستگاه حضور و غیاب
  4,000,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور غیاب اثرانگشتی تشخیص چهره مدل NP586
  دستگاه حضور غیاب اثرانگشتی تشخیص چهره مدل NP586
  حضور و غیاب پردازش تصویر
  42,900,000ریال
  مشاهده جزییات
 • RFID weigand reader
  RFID weigand reader
  تجهیزات جانبی دستگاه حضور و غیاب

  مشاهده جزییات
 • fingerprint scanner for PC USB
  fingerprint scanner for PC USB
  تجهیزات جانبی دستگاه حضور و غیاب

  مشاهده جزییات