• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

دستگاه حضور و غیاب کارتی، اثرانگشتی، پردازش تصویر

تمامی محصولات
حضور و غیاب پردازش تصویر
حضور و غیاب اثرانگشتی
 • دستگاه حضور غیاب پردازش چهره مدل NP-566
  دستگاه حضور غیاب پردازش چهره مدل NP-566
  حضور و غیاب پردازش تصویر
  28,900,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور وغیاب مدل NP2815
  دستگاه حضور وغیاب مدل NP2815
  حضور و غیاب اثرانگشتی
  24,800,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور غیاب اثرانگشتی-تشخیص چهره مدل NP586
  دستگاه حضور غیاب اثرانگشتی-تشخیص چهره مدل NP586
  حضور و غیاب پردازش تصویر
  42,900,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور و غیاب مدل NP261
  دستگاه حضور و غیاب مدل NP261
  حضور و غیاب اثرانگشتی
  20,900,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور غیاب پردازش چهره مدل NP567
  دستگاه حضور غیاب پردازش چهره مدل NP567
  حضور و غیاب پردازش تصویر
  28,900,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور و غیاب پردازش چهره NP587
  دستگاه حضور و غیاب پردازش چهره NP587
  حضور و غیاب پردازش تصویر
  34,900,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضوروغیاب اثرانگشتی-پردازش چهره NP395-باWIFI
  دستگاه حضوروغیاب اثرانگشتی-پردازش چهره NP395-باWIFI
  حضور و غیاب پردازش تصویر
  74,900,000ریال
  مشاهده جزییات