• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

دستگاه حضور و غیاب کارتی، اثرانگشتی، پردازش تصویر

تمامی محصولات
حضور و غیاب پردازش تصویر
تجهیزات جانبی دستگاه حضور و غیاب
حضور و غیاب اثرانگشتی
 • کارت RFID
  کارت RFID
  تجهیزات جانبی دستگاه حضور و غیاب
  80,000ریال
  مشاهده جزییات
 • جاسوئیچی Mifire
  جاسوئیچی Mifire
  تجهیزات جانبی دستگاه حضور و غیاب
  80,000ریال
  مشاهده جزییات
 • پنل پشت دستگاه حضور و غیاب
  پنل پشت دستگاه حضور و غیاب
  تجهیزات جانبی دستگاه حضور و غیاب
  2,000,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور غیاب پردازش چهره مدل NP-566
  دستگاه حضور غیاب پردازش چهره مدل NP-566
  حضور و غیاب پردازش تصویر
  32,900,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور غیاب مدل NP-620
  دستگاه حضور غیاب مدل NP-620
  حضور و غیاب اثرانگشتی
  14,250,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور غیاب اثرانگشتی-تشخیص چهره مدل NP586
  دستگاه حضور غیاب اثرانگشتی-تشخیص چهره مدل NP586
  حضور و غیاب پردازش تصویر
  42,900,000ریال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضور و غیاب مدل NP261
  دستگاه حضور و غیاب مدل NP261
  حضور و غیاب اثرانگشتی
  21,755,000ریال
  22,900,000ریـال
  مشاهده جزییات
 • دستگاه حضوروغیاب اثرانگشتی-پردازش چهره NP395-باWIFI
  دستگاه حضوروغیاب اثرانگشتی-پردازش چهره NP395-باWIFI
  حضور و غیاب پردازش تصویر
  80,655,000ریال
  84,900,000ریـال
  مشاهده جزییات